Skontaktuj się z nami Wycena transportu
PL EN DE RU
MENU
Pliki typu cookie wykorzystywane są w celu prawidłowego funkcjonowania strony internetowej. Korzystając ze strony www.euro-transchem.com.pl wyrażasz zgodę na używanie plików cookie. Jeśli sobie tego nie życzysz, możesz wyłączyć tę opcję w swojej przeglądarce. / Cookie files are used for the proper functioning of this website. By using the website www.euro-transchem.com.pl you consent to the use of cookies. If you do not wish to do so, you can turn off this option in your browser.
Polityka prywatności

Niniejsza Polityka Prywaności określa zasady gromadzenia, przetwarzania danych osobowych pozyskanych od Państwa przez stronę internetową:

www.euro‑transchem.com.pl

Administratorem danych jest:

P.W. EURO‑TRANSCHEM Sp. z o.o.
ul. Inowrocławska 12
87‑800 Włocławek
NIP PL8880206688

Administrator dokłada wszelkich starań, w celu zapewnienia poszanowania Państwa prywatności i ochrony udzielonych danych osobowych podczas korzystania z Witryny i w tym celu podejmuje wszelkie niezbędne działania.

Nasze bazy danych są odpowiednio zabezpieczone przed wglądem osób trzecich i dostępem z zewnątrz. Odbiorcami Państwa danych są upoważnieni pracownicy firmy P.W. EURO‑TRANSCHEM, którzy w celu wykonania swoich obowiązków mogą otrzymać do nich dostęp (np. dział kadr, dział transportu).

P.W. EURO‑TRANSCHEM poprzez formularze kontaktowe:

na stronie www.euro‑transchem.com.pl gromadzi następujące dane osobowe:

Wypełniając formularz kontaktowy wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Podanie danych osobowych odpowiednio w formularzach kontaktowych jest dobrowolne, a ich niepodanie może uniemożliwić skontaktowanie się z Państwem przez przedstawiciela naszej firmy.

Dane osobowe podawane w formularzach kontaktowych są przetwarzane wyłącznie w celu umożliwienia osobom zainteresowanym uzyskanie informacji dotyczącej oferowanych przez nas usług i w postaci umożliwiającej identyfikację określonej osoby, są przechowywane nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania w tym przypadku nawiązania kontaktu oraz udzielenia informacji w związku ze świadczonymi przez nas usługami.

Możemy ujawniać Państwa dane osobowe:

  1. w zakresie, w jakim jest to wymagane przepisami prawa;
  2. w związku z trwającymi lub potencjalnymi postępowaniami prawnymi;
  3. w celu ustanowienia, wyegzekwowania lub obrony naszych praw (wliczając w to udostępnienie informacji innym podmiotom w celu przeciwdziałania oszustwom);
  4. nabywcy (lub potencjalnemu nabywcy) jakiejkolwiek działalności lub aktywów, które sprzedajemy (lub rozważamy);
  5. wszelkim osobom, które wedle naszej zasadnej opinii mogą wystąpić do sądu lub innego właściwego organu o ujawnienie takich danych osobowych, jeśli wedle zasadnej rozsądnej opinii, istnieje duże prawdopodobieństwo, że taki sąd lub organ nakaże ujawnienie takich danych osobowych.

Z wyjątkiem postanowień zawartych w niniejszych "Zasadach ochrony prywatności" nie będziemy udostępniać osobom trzecim informacji dotyczących użytkownika.

Przy wyrażeniu odrębnej zgody podane dane osobowe mogą zostać wykorzystane, w innym celu w zakresie wskazanym w treści wyrażonej zgody.

Mają Państwo prawo żądania dostępu dopodanych przez siebie informacji stanowiących dane osobowe, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych. Ponadto, w dowolnym momencie mają Państwo prawo do cofnięcia wyrażonej zgody bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej mogą Państwo kontaktować się z administratorem danych przysyłając wiadomość e‑mail: molak@euro‑transchem.com.pl.

Działamy kompleksowo

Magazynowanie
Mycie
Przeładunek
Transport
Bezpieczeństwo